Geopend maandag t/m zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Hoe verloopt het behandeltraject?

Overzicht van de behandelingen

Een goede mondhygiëne is de belangrijkste preventieve factor in het gezond houden van uw mond. Naast uw behandelingen door de mondhygiënist bekijken wij samen hoe wij uw mond gezond kunnen krijgen en houden, om de kans op tandvleesproblemen, tanderosie en gaatjes in de toekomst tot een minimum te beperken. Onze medewerkers coachen en trainen u als het gaat om het verzorgen van uw mond. Door op een goede manier te poetsen, behoudt u een perfecte mondhygiëne.

Veel mensen hebben, vaak zonder dit zelf te merken, last van een slechte adem. Dit is een gevoelig en daardoor moeilijk bespreekbaar onderwerp. U begrijpt dat het hebben van een slechte mondgeur kan leiden tot vervelende en onwenselijke sociale situaties maar halitose is in de meeste gevallen goed te behandelen.

Vanuit verschillende disciplines kunnen wij u helpen bij het herstellen van uw gebit en het zorgen voor een optimale gezondheid in de mond. Dit gebeurt altijd in overleg met uw eigen tandarts. Wij kijken verder dan het specifieke element dat moet worden aangepakt. Bij ons staat een duurzaam, functioneel en mooi gebit centraal. Of dit nu gaat om het verfraaien, herstellen van afgebroken, afgesleten of scheve tanden, of het plaatsen van implantaten.

Door gebruik te maken van 3D (3-dimensionale) Cone Beam CT-scans krijgen wij een uiterst nauwkeuring beeld van uw mond. Dit biedt diagnostische mogelijkheden die met traditionele 2D (2-dimensionale) röntgenapparatuur ondenkbaar zijn.

Zo kunnen we implantaten zeer nauwkeurig plaatsen en zijn onbegrepen pijnklachten, waarvoor conventionele technieken als röntgenfoto’s tekortschieten, beter te diagnostiseren.

Op deze manier kan een hoge resolutie 3D foto een (veel ingrijpendere) kijkoperatie voorkomen.

Wanneer u tanden of kiezen heeft verloren, biedt implantologie u de mogelijkheid om deze te vervangen. Bij implantologie worden kunstwortels (implantaten) aangebracht in de kaak die de ontbrekende tandwortel vervangt. Hierop kunnen vervolgens protheses, kronen en bruggen worden geplaatst. Implantaten voelen lichaamseigen aan.

Onze implantologen houden zich dagelijks bezig met dit vakgebied en hebben inmiddels duizenden implantaten met succes aangebracht. Op basis van onze langdurige ervaring en expertise kunnen wij ook onder complexe omstandigheden zeer goede eindresultaten behalen. In situaties waarin er voor implantaten onvoldoende kaakbot en/of tandvlees aanwezig is, is het vaak mogelijk de ontbrekende weefsels grotendeels te herstellen om alsnog een implantaat te plaatsen.

Parodontologie is een tandheelkundige specialisatie gericht op de behandeling van aandoeningen aan het steunweefsel van de tanden en kiezen, waaronder het kaakbot en het tandvlees. Het gaat hierbij voornamelijk om de behandeling van gingivitis (ontstoken tandvlees) en parodontitis (afbraak van steunweefsel en kaakbot), die bij het uitblijven van een goede behandeling kunnen leiden tot het verlies van tanden en kiezen.

Gaatjes, een lekkende vulling, of een harde klap kunnen een ontsteking in het tandweefsel van een tand of kies veroorzaken. Om dit te genezen voert een endodontoloog een wortelkanaalbehandeling uit.

Binnen de cosmetische tandheelkunde wordt naar het aangezicht en de samenhang van het gebit gekeken. Het draait hierbij om meer dan een functioneel en gezond gebit. De positie, vorm en kleur van de tanden wordt binnen deze tandheelkunde, ook wel esthetische tandheelkunde genoemd, verfraaid door facings, kronen en het bleken van de  tanden.

De initiële parodontale behandeling volgt op het eerste onderzoek dat heeft plaatsgevonden. De initiële behandeling bestaat uit een traject van een aantal behandelingen waarbij wij u zullen begeleiden naar een optimale mondhygiëne. Wij verwijderen alle aanwezige tandplak en tandsteen en we polijsten uw tanden. Daarnaast reinigen we ook alle worteloppervlakten en aanwezige pockets. In dit stadium vindt er ook een bacteriologisch onderzoek plaats.

Wanneer er sprake is van aanhoudende parodontitis moet er vaak een flap-operatie uitgevoerd worden. Een flap-operatie is een tandvleescorrectie waarbij, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees losgemaakt wordt van de tanden en opzij geschoven wordt. Het ontstoken tandvlees en het kaakbot zijn dan goed zichtbaar. De tandplak en het tandsteen dat in de ontstoken pockets zit, kunnen wij op deze manier volledig verwijderen. Het ontstoken tandvlees wordt chirurgisch verwijderd en wij corrigeren de vorm van het kaakbot dat aangetast is door de ontsteking. Vervolgens plaatsen wij het tandvlees weer rond de tanden en/of kiezen. Als er na de operatie geen tandplak en tandsteen meer op de wortels zit, verdwijnt de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich weer aan de tanden en kiezen.

Het eerste stadium van een tandvleesontsteking heet gingivitis. De bacteriën die in de tandplak langs de rand van uw tanden zitten, veroorzaken een ontsteking van het tandvlees. Ontstoken tandvlees is rood, gezwollen, een beetje glanzend en het sluit vaak niet meer strak om de tanden en kiezen. Wanneer uw tandvlees bloedt tijdens het poetsen of na gebruik van een tandenstoker, is dit ook een belangrijk signaal dat u te maken heeft met ontstoken tandvlees.

Wanneer gingivitis niet op tijd en adequaat behandeld wordt, kan het overgaan in parodontitis. Dit is het tweede stadium van een tandvleesontsteking. Het aantal bacteriën onder de rand van het tandvlees is nu toegenomen en de ruimte tussen uw tandvlees en de tanden en kiezen is verdiept. Deze verdiepingen heten pockets. Door het toenemen van de pocketdiepte kunt u de bacteriën die zich hier ophopen niet meer zelf verwijderen. De ontsteking neemt toe en tast het kaakbot aan. Hierdoor kan er zelfs kaakbot verloren gaan. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Hierdoor kan het dus lang onopgemerkt blijven.

Tegenwoordig worden tanden of kiezen die verloren zijn gegaan vaak vervangen door een implantaat. Op implantaten kunnen kronen of bruggen worden bevestigd. Een implantaat is direct met het kaakbot verbonden, maar het tandvlees hecht zich minder sterk aan een implantaat dan aan kaakbot. Hierdoor ligt het tandvlees om het implantaat heen, maar zit het er niet aan vast. Bacteriën kunnen zo gemakkelijker bij het kaakbot terecht komen en hierdoor kan er een ontsteking ontstaan. Deze ontsteking heet peri-implantitis. Als door zo’n ontsteking kaakbot rondom het implantaat verloren gaat, kunnen wij het implantaat soms niet meer redden. Een goede mondhygiëne en de juiste begeleiding is daarom, zeker bij mensen met implantaten, noodzakelijk.

Voor het behouden van mooie tanden en gezond tandvlees zijn goede mondhygiëne, juiste begeleiding en regelmatige controle van groot belang. Dit voorkomt dat tandvleesontstekingen ontstaan of terugkomen.

Het doel van onze parodontale behandelingen is om uw tanden en kiezen te behouden. Om dat doel te bereiken en het parodontium vrij van ontstekingen te houden, is regelmatige en intensieve parodontale nazorg nodig. Het is van belang dat een tandarts of mondhygiënist u begeleidt en regelmatig controleert. Tijdens een nazorgbehandeling zal uw tandvlees worden onderzocht en eventueel aanwezige tandplak en tandsteen zal worden verwijderd. Naast deze nazorgbehandelingen is een goede dagelijkse mondhygiëne essentieel. Als u rookt, zal het stoppen hiermee ook een positieve impact hebben op uw mondgezondheid.

Een implantaat is een titanium schroef die verankerd wordt in uw kaakbot. Dit solide fundament vormt de basis om uw nieuwe tanden of kiezen stevig vast te maken. Dit zal gebeuren door het plaatsen van een kroon of brug op het implantaat. Op implantaten kunnen ook gebitsprotheses geplaatst worden. Voor een succesvol resultaat is het belangrijk dat het tandvlees rondom het implantaat gezond is. Regelmatige nazorg en persoonlijke begeleiding zijn daarom van groot belang.

Soms is er onvoldoende kaakbot aanwezig (om bijvoorbeeld een implantaat te kunnen plaatsen). Wij kunnen uw kaakbot zowel in de hoogte als in de breedte opbouwen. Met speciale technieken kunnen wij ook kaakbot dat verloren is gegaan opnieuw opbouwen.

Soms is het niet mogelijk om een implantaat te plaatsen omdat er onvoldoende bothoogte is. Als de oorzaak hiervan is dat de neusbijholten te groot zijn, kunnen wij met speciale technieken de neusbijholte aanpassen. Op deze manier wordt er voldoende bothoogte gecreëerd.

Bij een extractie extraheren we een tand of kies met als extra doel het nog aanwezige bot en tandvlees te behouden. Bij een extractie vindt er zo nodig meteen regeneratie van het weefsel plaats. Het is van belang niet te lang te wachten met het extraheren van een verloren tand of kies. Uitstel leidt vaak tot meer botverlies en dit bemoeilijkt het vervangen van de verloren tand of kies met een door een implantaat gedragen kroon of brug. Hoe langer men wacht hoe groter de kans dat botopbouw hiervoor noodzakelijk is.

Bij het ‘meteen door’ concept wordt de te extraheren tand of kies meteen vervangen door een implantaat en wordt ook meteen het omliggende weefsel opgebouwd. In een deel van de gevallen kan er ook meteen een tijdelijke tand of kies op de implantaat geplaatst worden. Op deze manier hoeft u dus niet zonder tand of kies de deur uit te lopen.

Wanneer er een ontsteking aan de wortelpunt ontstaat, is de zenuw van de tand afgestoven. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: een (te) grote vulling, een groot gat in de kies, of bijvoorbeeld een trauma. Hierdoor sterft de zenuw af en moet de tand van binnen schoongemaakt en afgevuld worden. Dit heet een wortelkanaalbehandeling.

In veel gevallen gebeurt het afsterven van de zenuw in de tand geleidelijk. Het kan gepaard gaan met steekpijnen, maar het doet niet heel erg veel pijn. Vaak wordt een ontsteking in de wortelpunt per toeval ontdekt tijdens het maken van een röntgenfoto. Het is wel noodzakelijk om de ontsteking te behandelen om de tand of kies te behouden. Een acute ontsteking is wel erg pijnlijk. Een chronische ontsteking die opvlamt ook. Dit kan gepaard gaan met een zwelling die druk op de tand uitoefent en in sommige gevallen vormt zich ook een abces. Indien een wortelkanaalbehandeling of een herbehandeling niet mogelijk is, zal de tand of kies verloren gaan en eventueel vervangen worden door een implantaat gedragen kroon.

Een eenmalig uitgevoerde wortelkanaalbehandeling geeft soms onvoldoende resultaat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er tijdens de eerste behandeling een extra kanaal niet is gevonden. Vaak moet er door een endodontoloog, met behulp van een microscoop, een herbehandeling van een tand of kies worden uitgevoerd.

Soms raakt een tand of kies beschadigd door trauma. Het kan zijn dat u zich hard heeft gestoten, bent gevallen of op iets hards heeft gebeten, waardoor er een stukje tand is afgebroken. De meeste trauma’s zijn goed te behandelen. Wanneer een zenuw in de tand of kies betrokken is bij het trauma, moet dit vaak opgelost worden met een wortelkanaalbehandeling. Soms, met name in complexe gevallen, wordt de behandeling door een endodontoloog uitgevoerd. In de meeste gevallen kan een tand of kies behouden blijven. In sommige gevallen is een trauma dermate ernstig dat er een wortelfractuur ontstaat. Bij een deel van de wortelfracturen zal de tand of kies verloren gaan. Het op tijd en op de juiste manier verwijderen van een wortelfractuur resulteert vaak in het behoud van bot. Hierdoor kan direct of op korte termijn de tand of kies vervangen worden door bijvoorbeeld een implantaat gedragen kroon.

Icoon Worden Kosten Vergoed

Worden de kosten vergoed?

De kosten voor tandheelkundige zorg zijn centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk de actuele tarieven Nederlandse Zorgautoriteit. Dit wil zeggen dat u bij iedere tandheelkundige behandelaar in Nederland dezelfde tarieven betaalt voor uw behandeling. Ook voor de Parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI zijn deze tarieven van toepassing.

Bij ons profiteert u van gespecialiseerde kennis, een hoog opleidingsniveau van onze medewerkers en onze aanvullende investeringen in behandelfaciliteiten en apparatuur, maar betaalt u nooit meer dan de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en de door u gekozen (aanvullende) verzekering maakt u mogelijk aanspraak op een (deel)vergoeding voor uw behandeling. In uw polisvoorwaarden staat voor welke behandelingen uw verzekeraar dekking biedt. Wij zijn voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars om onze dienstverlening verder onderdeel te maken van het standaardpakket aan zorg. Een gezonde mond is namelijk een belangrijk uitgangspunt voor de algehele gezondheid.

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak kan via één van de onderstaande manieren

Bereikbaar maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00 uur

Direct

Vul uw nummer in en wij bellen u.
Alleen tijdens kantooruren en afhankelijk van drukte bij de balie

Maak een afspraak bij Ordentall Clinics