Geopend maandag t/m zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Waar ben je naar op zoek?

Categorieën
Inhoud

Nieuwe classificatie voor parodontitis. 

De AAP (American Association of Periodontology) en de EFP (European Federation of Periodontology) hebben gezamenlijk een nieuwe classificatie ontwikkeld voor mensen met parodontitis. Het doel hiervan is om de ernst, progressiviteit, en lokalisatie van de parodontitis die bij een patiënt is vastgesteld duidelijker te kunnen omschrijven en om dat wereldwijd op dezelfde manier te gaan doen.

Een ieder die wel eens een wetenschappelijk artikel leest over klinisch parodontaal onderzoek weet dat men het in de VS kon hebben over “agressive” versus “chronic” periodontal disease, terwijl een publicatie in het Nederlands bij eenzelfde soort patiëntenpopulatie sprak over “juveniele” of “post-adolescente” versus “adulte” parodontitis.

 

De nieuwe classificatie is opgebouwd uit een aantal onderdelen, waarbij “het stadium” en “de graad”, en “de uitgebreidheid” de basis vormen; daarnaast worden eventuele risicofactoren als roken of een slecht ingestelde diabetes genoemd.

 

Uiteraard moet middels de PPS zijn vastgesteld dat er sprake is van parodontitis (PPS 2 of PPS 3).

 

Als eerste wordt het stadium (I, II, III of IV) bepaald. Het stadium zegt iets over de ernst (beginnend, gematigd, gevorderd of vergevorderd) van de parodontitis. Voor het vaststellen van het stadium heeft men (een) röntgenfoto(‘s) nodig. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid interdentaal botverlies bij het element waar de meeste afbraak heeft plaatsgevonden, en tot in welk gedeelte van de radix deze afbraak zich bevindt.

Daarna volgt het bepalen van de progressiegraad (A, B of C). De graad is gedefinieerd als het percentage botverlies gedeeld door de leeftijd van de patiënt. De graad zegt iets over de progressiviteit of snelheid waarmee het afbraakproces zich tot op dat moment heeft afgespeeld.

Graad A (langzaam progressief): < 0.5; bijvoorbeeld 20% botverlies bij iemand van 50 jaar: 20/50 = 0.4

Graad B (matig progressief): 0.5 – 1; bijvoorbeeld 40% botverlies bij iemand van 50 jaar: 40/50 = 0.8

Graad C (snel progressief) : >1; bijvoorbeeld 80% botverlies bij iemand van 50 jaar: 80/50 = 1.6

 

De uitgebreidheid vertelt iets over hoeveel elementen van de dentitie bij een patiënt door parodontitis zijn aangetast. Op basis van het gekozen stadium wordt gekeken of er meer of minder dan 30% van de aanwezige elementen tot dit stadium behoren. Op die manier wordt beoordeeld of de vastgestelde vorm van parodontitis “lokaal” (bij <30% van de aanwezige gebitselementen) of “gegeneraliseerd” (bij >30% van de aanwezige gebitselementen) is.

Daarbij is er nog één andere vorm van “uitgebreidheid”, en dat is die waarbij de afbraak voornamelijk bij de 1e molaar en / of centrale incisieven heeft plaats gevonden (voorheen waren dat met name de patiënten met “juveniele parodontitis” ) ; dit type van afbraak wordt bij uitgebreidheid als “molaar/incisief” omschreven.

 

Tot slot worden eventuele risicofactoren als roken (bij het roken van >10 sigaretten per dag) of een slecht ingestelde diabetes (met een HbA1C >7) genoemd.

 

In Nederland heeft men besloten ook het geslacht en de leeftijd van de patiënt in de “classificatieformule” op te nemen.

Men heeft afgesproken dat de delen van de formule als in een vaste volgorde worden genoemd: leeftijd – geslacht – parodontitis – uitgebreidheid – stadium – graad – risicofactoren.

Of meer in spreektaal:

Tot slot moet worden vermeld dat wij hier wereldwijd mee aan de slag zijn gegaan, maar dat de AAP en de EFP dit als “een document dat nog in ontwikkeling is” zien; dat betekent dat dit in de toekomst aan veranderingen onderhevig kan zijn.

Team Ordentall

Blijf op de hoogte van onze specialismen en de ontwikkelingen in ons vak

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak kan via één van de onderstaande manieren

Bereikbaar maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00 uur

Direct

Vul uw nummer in en wij bellen u.
Alleen tijdens kantooruren en afhankelijk van drukte bij de balie

Maak een afspraak bij Ordentall Clinics