Geopend maandag t/m zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Waar ben je naar op zoek?

Categorieën
Inhoud

Peri-implantitis en behandeling ervan met GalvoSurge

Een innovatieve behandelingsmethode

Met de opkomst van orale implantaten is er ook een nieuwe man induced ziekte ontstaan. Om de implantaten kunnen namelijk ontstekingen van het mucosale weefsel ontstaan. Dit hoeft niet meteen tot botverlies te lijden, maar wanneer dit wel het geval is spreken we van peri-implantitis. In dit artikel bespreek ik een innovatieve behandelmethode waar wij sinds 2 jaar regelmatig gebruik van maken: de GalvoSurge.

Algehele mondgezondheid

Behandeling door een professional, een dagelijkse goede mondhygiëne en goede nazorg zijn belangrijk bij het onder controle krijgen van peri-implantitis. De focus moet hierbij niet alleen liggen op de implantaten, maar ook de rest van de mond moet gezond zijn. Parodontaal onderzoek, diagnostiek en vervolgens ook optimale behandeling van eventuele parodontale problemen zoals parodontitis en de behandeling van mucogingivale afwijkingen, met name in de regio van de implantaten, vormen belangrijke voorwaarden voor het slagen van de behandeling tegen mucositis om de implantaten en peri-implantitis. 

Daarnaast is het ook heel erg belangrijk dat de implantaten en de daarop geplaatste abutments en restauratieve constructies voldoen aan de gestelde eisen, zodat er niet bij voorbaat al een kans op infectie en botverlies wordt gecreëerd. De emergence profile met de overgang van de mucosa naar de suprastructuur moet voor de patiënt dagelijks gemakkelijk te reinigen zijn en moet voor de zorgverlener toegankelijk zijn, zodat de pockets rondom de implantaten gereinigd kunnen worden en zo de juiste zorg verleend kan worden. Het is essentieel om hier in de diagnostiek en in het maken en uitvoeren van het behandelplan rekening mee te houden. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van het opstellen van een behandelplan.

Oorzaken peri-implantitis

Ondanks al deze bovengenoemde maatregelen bestaat er nog steeds een kans dat er bij implantaten peri-implantitis ontstaat. Hoe eerder het ontdekt wordt, hoe eerder er adequaat gehandeld kan worden en hoe beter de kans van slagen van de behandeling is. Voordat er begonnen wordt aan een behandeling is het belangrijk om ook te onderzoeken wat de mogelijke onderliggende oorzaak van de peri-implantitis is. Denk hierbij aan onvoldoende aansluiting van de kroon of abutment, een abutment die los is geraakt van het implantaat, een breuk van de abutment of het implantaat, cementresten onder de mucosa, een (on)diep geplaatste implantaat, verkeerde positie van het implantaat, een implantaat die in de verkeerde hoek is geplaatst, toegankelijkheid voor het reinigen van het implantaat en hierop geplaatste suprastructuur. Voordat er begonnen wordt aan een chirurgische ingreep is het belangrijk om parodontale en anti-infectieuze therapie in te zetten.

GalvoSurge

Sinds eind 2020 is er met de komst van GalvoSurge een nieuwe behandelmethode voor peri-implantitis ontstaan. Met de komst van GalvoSurge is het nu mogelijk om de implantaatoppervlakten te reinigen en bij defecten, als er nog voldoende bot aanwezig is, het implantaat weer met lokale botopbouw te regenereren. Op deze hele interessante gecombineerde behandeling zal ik terugkomen in een later artikel. Ik zal u nu eerst uitleggen wat de GalvoSurge precies is en hoe we het apparaat kunnen inzetten bij de behandeling van peri-implantitis.

Wat is de GalvoSurge?

GalvoSurge bestaat uit een apparaat met een bedieningspaneel, controle unit en een reinigingsset. De controle unit stuurt de ‘implant cleaning set’ aan die een elektrolytenoplossing onder lage spanning om de implantaten spoelt. Er zit een speciale steriele kop op de slang die in contact komt met het implantaat, zodat er een galvanische stroom kan ontstaan. De implantaten krijgen hierdoor een negatieve lading. De reinigingsoplossing bestaat uit water, melkzuur en natriumformiaat. De vloeistof is een niet giftige steriele oplossing en het heeft een zoute smaak.

GalvoSurge apparaat
Afbeelding 1: Galvosurge apparaat met aangesloten reinigingsset

Hoe werkt de SalvoSurge?

GalvoSurge werkt via een elektrolytische procedure. Het creëert waterstofbellen op het blootliggende implantaatoppervlak, waardoor de bacteriën van de biofilm verwijderd worden en de implantaten ook op moeilijk bereikbare plekken volledig schoon worden. De galvanische stroom bruist als het ware de bacteriën van de implantaatoppervlakte af.
Decontaminatie vindt plaats zonder de oppervlaktestructuur van het implantaat te veranderen en duurt ongeveer 2 minuten per implantaat. De elektrolytische reiniging is niet schadelijk voor het zachte en harde weefsels. Wel moeten, aansluitend aan de behandeling en voordat de flap primaire wordt gesloten, met steriele fysiologische zoutoplossing de implantaten en de omringende weefsels onder de flap worden gespoeld. Dit zorgt ervoor dat alle losgekomen verontreinigingen van de implantaatoppervlakte, de reinigingsvloeistof en eventueel aanwezige stolsols weg worden gespoeld

Casus ter illustratie
Ter verheldering van het bovenstaande zal ik een casus bespreken van een patiënt die met GalvoSurge behandeld is.

GalvoSurge
Afbeelding 2
GalvoSurge
Afbeelding 3

Bij deze patiënt was in 2005 een All on 6 brug op implantaten in de bovenkaak vervaardigd. Het was tijd om in de bovenkaak de elementen van de All on 6 implantaten gedragen brug te vervangen. Bij de distale implantaat aan beide zijden was er peri-implantitis ontstaan. Bij deze 2 implantaten was een paar millimeter bot verdwenen en waren de pockets toegenomen. Een flap is uitgevoerd waarbij ook de GalvoSurge is gebruikt. Op de afbeelding 3 is goed het schuimende werking van de GalvoSurge te zien.

GalvoSurge
Afbeelding 4
GalvoSurge
Afbeelding 5

Het resultaat na het behandeling van de implantaat met de GalvoSurge is op afbeelding 4 te zien.

Omdat de aangehechte mucosa vestibulair ook afwezig was, is tevens een bindweefsel transplantaat uitgevoerd (afbeelding 5).

GalvoSurge
Afbeelding 6
Peri-implantitis en behandeling ervan met GalvoSurge
Afbeelding 7

Het röntgenbeeld van de implantaat 26 voor de operatie is op afbeelding 6 te zien.
Op afbeelding 7 is het resultaat 3 maand na de operatie met de nieuwe All on 6 implantaten gedragen brug. Goed te zien is dat de aangehechte mucosa weer aanwezig is.

Afwezig van aangehechte mucosa blijkt een risico factor te zijn voor het verlies van bot bij implantaten. De pocketdiepten voor de operatie waren 6 mm met bloeding. Bij de evaluatie na 3 maand waren de pocketdiepten 3 mm zonder bloeding.

In het afgelopen 2 jaar hebben wij de GalvoSurge bij het operatief behandelen van peri-implantitis telkens ingezet als er sprake was van duidelijke botafbraak waarbij de implantaten bereikbaar waren voor de reinigingskop van de GalvoSurge. Vaak zijn de suprastructuren niet te verwijderen zonder ernstige schade aan de structuur zelf te veroorzaken. Vaak zijn de implantaten wel vanaf de zijkant met de GalvoSurge bereikbaar en is het dus wel mogelijk om ze te reinigen. Hoewel het misschien niet de primair bedoelde inzet van de GalvoSurge is, is het in onze handen in elk geval een gewaardeerde aanwinst in de behandeling van peri-implantitis. Hoewel we hiermee korte termijn resultaten bereiken van hooguit 2 jaar is de behandelmethode wel veelbelovend. De resultaten na drie tot 6 maanden zijn bij bijna alle behandelde patiënten boven verwachting goed.

Auteur Dr. Alvin Ham

Specialisatie parodontoloog en implantoloog

Dr. Alvin Ham studeerde tandheelkunde (1979-1984) aan de RUG in Groningen. Eind 1984 begon hij aan de 3-jarige postacademische opleiding Parodontologie aan de Westfalische Wilhelms Universiteit Munster in Duitsland. In 1989 is hij erkend als Parodontoloog NVvP en in 2003 als Implantoloog NVOI. Hij heeft de afgelopen 30 jaar regelmatig opgetreden als visiteur voor zowel de NVvP als ook voor de NVOI. In 1989 is hij samen met zijn vrouw Ordentall in Rotterdam gestart (voorheen Praktijk voor Parodontologie Rotterdam). Ordentall is een verwijskliniek voor parodontologie, implantologie, endodontologie en restauratieve tandheelkunde. Sinds 1989 worden zowel patiënten voor parodontologie als voor implantologie in de kliniek behandeld. Alvin geeft regelmatig externe en interne lezingen en trainingen en is daarnaast ook stagebegeleider voor collega’s die de post-academische opleiding tot parodontoloog volgen en studenten van de opleiding Mondzorgkunde.

Blijf op de hoogte van onze specialismen en de ontwikkelingen in ons vak

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak kan via één van de onderstaande manieren

Bereikbaar maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00 uur

Direct

Vul uw nummer in en wij bellen u.
Alleen tijdens kantooruren en afhankelijk van drukte bij de balie

Maak een afspraak bij Ordentall Clinics