Geopend maandag t/m zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Waar ben je naar op zoek?

Categorieën
Inhoud

Er lijkt een verband te zijn tussen parodontitis en de ernst van Covid-19 infecties. 

Het aantal COVID-19 besmettingen en de ziekenhuisopnames zijn in Nederland gelukkig sterk aan het afnemen, maar zoals wij allemaal weten: wij zijn er nog niet van af. Integendeel: nieuwe varianten dienen zich nog steeds aan, en de vaccinatiegraad ligt nog niet op de beoogde 85%. 

 

Verband parodontitis en de ernst van Covid-19 infecties

De uitkomst van een “case-control onderzoek” welk recent in het Journal of Clinical Periodontology is gepubliceerd laat zien dat er een associatie is tussen parodontitis en ernstige complicaties van COVID-19 infecties. Hierbij voor u een samenvatting van deze publicatie. 

In een case-control onderzoek gaat men uit van een groep personen met een bepaalde ziekte of te onderzoeken uitkomst (‘cases’) en een groep personen zonder deze eigenschappen (‘controls’). Men meet en vergelijkt de blootstelling aan een mogelijke risicofactor (in deze studie de aanwezigheid van parodontitis) in elk van beide groepen.

COVID-19 wordt in verband gebracht met een verergerde ontstekingsreactie die kan leiden tot fatale gevolgen. Systemische ontsteking is ook een hoofdkenmerk van parodontitis. Om die reden werd de associatie van parodontitis met COVID-19-complicaties onderzocht. Er werd een case-control studie uitgevoerd met behulp van de nationale elektronische medische dossiers van de staat Qatar tussen februari en juli 2020. “Cases” werden gedefinieerd als patiënten met COVID-19-complicaties (overlijden, Intensive Care-opnames of geassisteerde beademing), “de controles” waren COVID-19-patiënten die zonder ernstige complicaties na ziekenhuisopname werden ontslagen.

Parodontale aandoeningen werden beoordeeld met behulp van tandheelkundige röntgenfoto’s uit dezelfde database. Associaties tussen parodontitis en COVID 19-complicaties werden geanalyseerd met behulp van logistische regressiemodellen aangepast voor demografische, medische en gedragsfactoren. In totaal bestond de onderzoeksgroep uit 568 patiënten. Mogelijke confounders werden gecorrigeerd. (In de statistiek is een confounder een variabele die zowel de afhankelijke variabele als de onafhankelijke variabele beïnvloedt, waardoor een valse associatie ontstaat).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat parodontitis geassocieerd was met COVID-19-complicaties, waaronder overlijden (OR = 8,81, 95% BI 1,00-77,7), IC-opname (OR = 3,54, 95% BI 1,39- 9,05) en behoefte aan geassisteerde beademing (OR = 4,57, 95% BI 1,19– 17,4). Evenzo waren de bloedspiegels van witte bloedcellen, D-dimeer en C-reactief proteïne (biomarkers gekoppeld aan een slechter ziektebeeld) significant hoger bij COVID-19-patiënten met parodontitis.

Deze uitkomst benadrukt  het belang van parodontale gezondheid; parodontale gezondheid zou  complicaties van COVID-19 kunnen helpen voorkomen dan wel verminderen. 

Referentie: Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case-control study.

N. Marouf, W. Cai, K. Sais, H. Daas, H.Diab, V. Rao Chinta, A. Ait Hssain, B. Nicolau, M. Sanz, F. Tamimi.


Journal of Clinical Periodontology, 48 (4), 483-491

Team Ordentall

Blijf op de hoogte van onze specialismen en de ontwikkelingen in ons vak

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak kan via één van de onderstaande manieren

Bereikbaar maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00 uur

Direct

Vul uw nummer in en wij bellen u.
Alleen tijdens kantooruren en afhankelijk van drukte bij de balie

Maak een afspraak bij Ordentall Clinics