Hoe wordt het tarief bepaald?

Icoon Diagnose
Diagnose
Icoon Behandelplan en Begroting
Behandelplan & begroting
Icoon Check Uw Zorgverzekeraar
Check uw zorgverzekeraar
Icoon Start Behandeling
Start behandelingen

Naar aanleiding van het onderzoek dat we uitgevoerd hebben, stellen wij een diagnose. Wij gaan met u in gesprek om te kijken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Naar aanleiding van de diagnose bespreken we samen met u de mogelijke behandelopties en stellen we een zorgplan op. Hieruit volgt een voorlopig of definitief behandelplan met het bijbehorende behandeltraject, een kostenbegroting en een tijdspad, rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden. Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende facetten. Hetgeen betekent dat een behandelplan meestal bestaat uit meerdere van onderstaand genoemde tarieven en codes. Wij raden u aan om op basis van het behandelplan en de begroting vooraf advies in te winnen bij uw zorgverzekeraar over welke kosten wel of niet vergoed worden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Tarieven

Tarieven zijn conform de standaard tarieven die bepaald worden door de Nederlandse Zorgautoriteit

a.Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€22,16
C13Probleemgericht consult€22,16
b.Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€22,16
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€104,95
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan€29,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€58,31
c.Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€17,49
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€46,65
C85Weekendbehandeling€22,16
C86Avondbehandeling€22,16
C87Nachtbehandeling€22,16
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€16,33
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€12,24
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€69,97
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€69,97
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€25,66
X24Maken en beoordelen schedelfoto€31,49
X34Beoordelen schedelfoto€23,32
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€198,24
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€58,31
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€13,07
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€13,07
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€13,07
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€26,24
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€17,49
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€5,83
M40Fluoridebehandeling€14,58
M61*Mondbeschermer€26,24
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€50,73
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€27,99
A15Oppervlakte verdoving€7,58
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€14,58
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€29,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€29,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€36,66

 

V71Eénvlaksvulling amalgaam€24,49
V72Tweevlaksvulling amalgaam€39,07
V73Drievlaksvulling amalgaam€50,73
V74Meervlaksvulling amalgaam€71,13
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€36,15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€50,73
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€62,39
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€82,80
V91Eénvlaksvulling composiet€46,65
V92Tweevlaksvulling composiet€61,22
V93Drievlaksvulling composiet€72,88
V94Meervlaksvulling composiet€93,29
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€69,97
V30Fissuurlak eerste element€26,24
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€14,58
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€5,83
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€11,66
V70*Parapulpaire stift€11,66
V80*Wortelkanaalstift€20,41
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€8,75
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €32,07
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €244,89
E85 Elektronische lengtebepaling €14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug €34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €29,15
E53 Verwijderen van wortelstift €40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €29,15
E56* Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €29,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €52,48
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt €46,65
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €29,15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,49
E97* Uitwendig bleken per kaak €72,88
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping €29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,66
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €23,32
E44 Verwijderen spalk, per element €5,83
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam €11,66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand €116,61
E32 Premolaar €163,26
E33 Molaar €209,91
E34* Aanbrengen retrograde vulling €23,32
E36* Het trekken van een element met re-implantatie €81,63
E37 Kijkoperatie €69,97
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €58,31
a.Inlays en kronen
R08*Eénvlaks composiet inlay€69,97
R09*Tweevlaks composiet inlay€134,11
R10*Drievlaks composiet inlay€174,92
R11*Eénvlaksinlay€104,95
R12*Tweevlaksinlay€163,26
R13*Drievlaksinlay€233,23
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€29,15
R24*Kroon op natuurlijk element€256,55
R34*Kroon op implantaat€233,23
R29*Confectiekroon€52,48
R31Opbouw plastisch materiaal€58,31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€58,31
R33*Gegoten opbouw, directe methode€116,61
b.Brugwerk
R40*Brugwerk€174,92
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€87,46
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€145,77
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€29,15
R55*Gipsslot met extra afdruk€29,15
R60*Plakbrug zonder preparatie€116,61
R61*Plakbrug met preparatie€174,92
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€40,82
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€23,32
c.Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€64,14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€64,14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€23,32
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€58,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€29,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€29,15
d.Schildje van keramiek of kunststof
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€69,97
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€116,61
e.Temporaire voorzieningen
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€29,15
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€11,66
R90*Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin tandheelkundige werkzaamheden verkeren
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD €209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €93,29
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) €61,22
G62* Stabilisatieopbeetplaat €157,43
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A €69,97
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43 Consult OPD-therapie B (complex) €117,78
G44* Therapeutische injectie €64,14
G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) €46,65
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B €116,61
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie €87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling €87,46
G12 Centrale relatiebepaling €81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen €58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €524,77
G16 Therapeutische positiebepaling €29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal €58,31
Diversen
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €29,15
G65* Indirect planmatig inslijpen €320,69
G69* Beetbeschermingsplaat €64,14
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding €58,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €291,54
G72 Controlebezoek MRA €29,15
G73* Reparatie MRA met afdruk €46,65
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies €43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €32,65
H21 Kosten hechtmateriaal €6,06
H26 Hechten weke delen €64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,49
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €58,31
H33 Hemisectie van een molaar €69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €93,29
H44 Primaire antrumsluiting €64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €81,63
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie €81,63
H65 Primaire sluiting €157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €186,58
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €58,31
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €87,46
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €17,49
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen €239,06
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen €326,52
P31* Wortelkap met stift €145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls €87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,58
P45* Noodkunstgebit €116,61
a. Volledig kunstgebit
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak €174,92
P25* Volledig kunstgebit onderkaak €233,23
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw €64,14
P27 Reoccluderen €58,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting €34,98
P28 Naregistratie en remounten €58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €34,98
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €40,82
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,82
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €58,31
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €87,46
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak €163,26
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,49
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak €40,82
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,82
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €87,46
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €58,31
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €87,46
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,49
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak €46,65
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak €46,65
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €46,65
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex €31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard €23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €61,22
T42 Consult parodontale nazorg €88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg €156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus €154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €169,09
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen twee elementen €189,50
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) €349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat €125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €102,04
T82 Tandvleescorrectie per element €55,39
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €145,77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €349,84
T85* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €189,50
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element €189,50
T88 Kroonverlenging per sextant €349,84
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
Diversen
T91 Pocketregistratie €34,98
T92 Parodontiumregistratie €69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €40,82
T94 Behandeling tandvleesabces €78,71
T57* Toepassing lokaal medicament €62,97
T95* (Draad)Spalk €23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse €58,31
J97Overheadkosten implantaten€176,13
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€99,68
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€64,67
J02*Verlengd onderzoek implantologie€99,49
J03*Proefopstelling€134,31
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44,77
b. IPre-implantologische chirurgie
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€238,77
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€149,23
J11Prepareren donorplaats€134,31
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€144,26
J13*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€69,64
b. IIPre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€29,85
J15*Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€84,57
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€129,34
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€59,69
J19Toeslag esthetische zone€64,67
c.Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€227,33
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€94,02
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€74,62
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€35,32
J26Moeizaam verwijderen implantaat€164,16
J36Verwijderen implantaat€32,83
J27Vervangen eerste implantaat€227,33
J37Vervangen volgend implantaat€94,02
J39Uitvoeren autotransplantaat€349,84
d.Diversen
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€19,90
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€104,46
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€114,41
J33Kosten implantaat€319,50
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€9,95
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€23,32
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€258,67
e.Mesostructuur
J45*Plaatsen eerste drukknop€119,39
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€34,82
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€203,95
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€64,67
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€24,87
f.Prothetische behandeling na implantaten
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€512,37
J51*Onder klikgebit€333,29
J52*Boven klikgebit€333,29
J53*Omvorming klikgebit€99,49
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€129,34
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€149,23
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€174,10
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€84,57
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€109,44
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€134,31
g.Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€54,72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€89,54
h.Prothetische nazorg
J70*Opvullen zonder staafdemontage€139,28
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€174,10
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€198,98
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€223,85
J74*Reparatie zonder staafdemontage€54,72
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€104,46
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€129,34
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€154,21
J78*Verwijderen én vervangen drukknop€24,87
i.Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€506,40
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€13,28
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€15,32
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
Z10*Abonnement categorie A per maand€7,58
Z20*Abonnement categorie B per maand€11,66
Z30*Abonnement categorie C per maand€15,74
Z40*Abonnement categorie D per maand€19,24
Z50*Abonnement categorie E per maand€23,32
Z60*Abonnement categorie F per maand€6,41
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€13,28
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

Afspraak maken? Meer informatie over de tarieven? Neem contact op.

Hier treft u een overzicht van onze behandelingen.

Icoon Worden Kosten Vergoed

Worden de kosten vergoed?

De kosten voor tandheelkundige zorg zijn centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk de actuele tarieven Nederlandse Zorgautoriteit. Dit wil zeggen dat u bij iedere tandheelkundige behandelaar in Nederland dezelfde tarieven betaalt voor uw behandeling. Ook voor de Parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI zijn deze tarieven van toepassing.

Bij ons profiteert u van gespecialiseerde kennis, een hoog opleidingsniveau van onze medewerkers en onze aanvullende investeringen in behandelfaciliteiten en apparatuur, maar betaalt u nooit meer dan de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en de door u gekozen (aanvullende) verzekering maakt u mogelijk aanspraak op een (deel)vergoeding voor uw behandeling. In uw polisvoorwaarden staat voor welke behandelingen uw verzekeraar dekking biedt. Wij zijn voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars om onze dienstverlening verder onderdeel te maken van het standaardpakket aan zorg. Een gezonde mond is namelijk een belangrijk uitgangspunt voor de algehele gezondheid.